Tutorització del personal funcionari interí. Llistes del curs 2019-20

Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de juliol de 2019 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2019-2020

La llista d'interins actual està formada per dos grans grups:

  • Primer grup els que han fet més de 30 dies de feina seguida a un mateix centre.
  • Segon grup els que no han fet més de 30 dies de feina seguida a un mateix centre.

Per passar del segon al primer grup, la Conselleria estableix que s'ha de passar el procés de tutorització. La única condició per poder ser tutoritzat, és tenir un nomenament de 30 dies o més a un mateix centre i tenir un informe d'apte del tutor que t'assigna l'equip directiu al centre.

Els efectes de la tutorització són per la llista d'interins del curs següent.

Els 30 dies de nomenament poden ser fins el darrer dia lectiu de juny perquè comptin per al curs següent.

Tota la informació sobre les interinitats