Comissions de serveis

Comissions de serveis 2020-21. Serveis educatius especialitzats

Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Termini de presentació de sol·licituds
fins dia 23 de març, inclòs

Suspensió del termini per coronavirus
Previsió del termini del 29 de març al 7 d'abril

Llegeix més...

Comissions de serveis 2019-20. 15 de juliol: adjudicació definitiva

Comissions de serveis 2019-20. IEDIB (Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 8 d’abril de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, encomissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

Termini de presentació de sol·licituds
del 10 al 17 d'abril, ambdós inclosos

Pàgina 1 de 6