Oposicions

Oposicions: La Confedereació d'STEs, amb presència dels respresentants de l'STEI rebutja la proposta del MECD

Ahir, 8 de novembre, es va celebrar el secretariat de la Confederació d’STEs amb presència dels representants de l’STEI que va rebutjar la proposta del Ministeri d’Educació sobre l’accés a la funció pública docent

El secretariat de STEs, al qual pertany l’STEI, acordà per unanimitat:

Rebutjar per insuficient la proposta ministerial de modificació del sistema d’accés a la funció pública docent (RD 270/2007)

El model d’accés que defensa l’STEI és d’un accés diferenciat que consistiria en una doble via en què les places ja ocupades pel professor interí serien d’oferta per a aquest col·lectiu i les places noves (com a conseqüència de l’increment de plantilla, jubilacions, etc.), de concurrència oberta per via lliure d’acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat.

Llegeix més...

Reunió amb el Ministeri d'Educació: interinitats i oposicions

La Directora General de Personal docent, ha citat els sindicats per explicar com va anar la reunió mantinguda amb el Ministeri d’Educació (MECD), al voltant de les futures ofertes d’ocupació que hi puguin haver a partir del 2018. Es varen tractat, entre d'altres, els següents temes:

  • Pressuposts generals de l'estat i acomiadament dels interins als 3 anys de feina
  • Taxa re reposició
  • Real Decret de reglament d'accés
  • Interinitats i oposicions
Llegeix més...

Oposicions 2017. Mesa sectorial de 16 de març

Hem tractat el tema de les oposicions per a enguany. Des de l’STEI hem encetat la nostra intervenció dient que aquest no era el nostre model per a l’accés a la funció pública docent, i que havíem tengut molt poc temps per a estudiar a fons tota la documentació. Tot seguit us exposam les novetats més destacades:

  • Inscripció a les oposicions. Serà segurament a finals del mes del març o a principis d’abril
  • Inici de les proves. Podria ser dia 23 de juny. 

A més, vàrem demanar explicacions del cost tan elevat de les taxes per a les oposicions.

Des de l’STEI vàrem reclamar, una vegada més, la necessitat de fer una planificació exhaustiva i rigorosa de les oposicions dels anys 2018 i 2019, tant pel que fa a places, especialitats, illes de destí i procés per a l’accés a la funció docent. També sol·licitàrem que les ofertes d’ocupació docent han d’anar acompanyades de plans d’estabilitat per al professorat interí, així com la necessitat d’adequar la normativa que permeti l’accés diferenciat del personal interí a la funció docent.

Llegeix més...
Pàgina 5 de 12