Oposicions

Oposicions 2021. Tribunals provisionals

- Oposicions previstes per al 2020, ajornades al 2021 -

Tribunals i comissions de valoració provisionals - 8 d'abril

Cos de mestres

Rest de cossos

Accés al tràmit d'al·legacions
del 9 al 13 d'abril, ambdós inclosos

Causes d'exclusió

 • No prestar serveis efectius a cap centre docent.
 • Estar en situació de permís de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o tenir un fill menor de 18 mesos en data 20/06/2021.
 • Estar de baixa per malaltia i a data 01/04/2021 dur més de tres mesos de baixa.
 • Tenir concedida, per raons de guarda legal, reducció d'un terç o mitja jornada d'ençà de l'1 de setembre de 2020.
 • Ser alliberat sindical el curs 2020-21.
 • Estar en serveis especials o excedència especial el curs 2020-21.
 • Estar en comissió de serveis a l’estranger el curs 2020-21.
 • Estar proposat a dia 1 d’abril de 2021 per jubilació per incapacitat.
 • Haver sol·licitat i que s'hagi acceptat, a dia 1 d’abril, la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2021.
 • Estar en excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys o d’una persona major el curs 2020-21.
 • Trobar-se en situació d’abstenció o recusació (judicis amb opositors, vincles familiars, etc., prevists a l’article 23 de la llei 40/2015).
 • Ocupar un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària secretari) el curs 2020-21, expecte si hi ha necessitats imperioses.
Llegeix més...

Mesa sectorial 18 de març: oposicions

L’STEI Intersindical demana màximes condicions de seguretat i salut a les oposicions docents a les oposicions

Ha expressat el seu desacord amb l’actual model d’oposicions
El sindicat reclama una solució per al col·lectiu interí en frau de llei

A la Mesa Sectorial de dia 18 de març, l’STEI Intersindical ha fet arribar a la Conselleria les propostes per a la millora del procés selectiu.

Llegeix més...

Desistiment de les oposicions 2020 ajornades al 2021

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2020, estableix la possibilitat de desisitir de la participació a les oposicions del 2020, ajornades al 2021.

Termini de desistiment
22 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>

Tota la informació sobre les oposicions

Documentació que s'ha de presentar

La documentació s'ha d'adjuntar en un sol fitxer durant el tràmit telemàtic.

Pàgina 1 de 12