Concurs de trasllats 2019-20

Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

Termini de presentació de sol·licituds
del 28 d'octubre al 18 de novembre, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>

Concurs de trasllats 2019 2020. Guia. Petit

Plantilles 2019-20

Recorda que les plantilles per al curs 2020-21 no sortiran fins el mes de gener o febrer