1a convocatòria específica i extraordinària d'interinitats pel curs 2018-19. 29 de setembre

Convocatòria - 29 de setembre - només per a persones que encara no formen part de la llista

Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de setembre de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2019-2020 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.

termini de presentació de sol·licituds
de l'1 al 10 d'octubre, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>

També es pot fer en paper
model de sol·licitud
- mira l'annex 3 de la resolució que tens més amunt -

Tota la informació sobre les interinitats

Requisits

Els requisists de cada funció els trobaràs a la convocatòria ordinària

Especialitats i funcions

Secundària

 • Grec
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Francès
 • Alemany
 • Llengua i Literatura catalanes
 • Música
 • Tecnologia
 • Construccions civils i edificacions
 • Informàtica
 • Navegació i Instal·lacions marines
 • Organització i Processos de manteniment de vehicles
 • Organització i Projectes de fabricació mecànica
 • Organització i Projectes de sistemes energètics
 • Processos i Productes d'arts gràfiques
 • Processos i Productes de fusta i moble
 • Sistemes electrònics
 • Sistemes electrotècnics i automàtics
 • Cultura clàssica

Formació Professional

 • Oficina de projectes de construcció
 • Processos de gestió administrativa

EOI

 • Alemany
 • Francès
 • Italià

Música i Arts escèniques

 • Guitarra flamenca
 • Història de la música
 • Orgue
 • Orquestra