Adjudicacions i convocatòries

Adjudicacions de l'estiu 2021-22

Calendari previst d'adjudicacions pendent de publicació al BOIB

6 i 7 de juliol
Personal funcionaris de carrera sense destinació definitiva (suprimits, desplaçats per manca d'horari, reingressats, expectatives)

Del 26 de juliol a les 12.01 h, al 28 de juliol a les 11.59 h
Persones que hagin obtingut plaça en el concurs-oposició.

Del 29 de juliol a les 12.01 h, al 2 d'agost a les 11.59 h
Persones que formen part de la llista d'interins. També les excloses per català.

Llegeix més...

Llista d'interinitats 2021-22. Llista provisional de persones admeses i excloses

Novetats

27 de maig Llista provisional de persones admeses i excloses

  • Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de maig de 2021, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals d’admesos i exclosos
  • Causes d'exclusió

Hi ha un tràmit espeífic per a les reclamacions a la formació permanent.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 12