Oposicions

Oposicions 2020. Proposta per illes i especialitats

Poposta per illes i especialitats

Presentada per la Conselleria a la Mesa Sectorial de dia 18 d'octubre
La concreció del número de places sortira el desembre

Cos de Mestres
  Ma Me Ei Fo
Educació infantil x x x  
Educació física x      
Música x   x  
Pedagogia terapèutica x  x x  
Audició i llenguatge x x x  
Anglès x      
Educació primària x x x x
Cos de Secundària
Administració d'Empreses x   x  
Alemany x x x  
Anglès x x x x
Assessoria i Processos d'Imatge Personal x x x  
Biologia i Geologia x x x  
Dibuix x  x x  
Economia x   x  
Educació Física x x x x
Filosofia x x x x
Física i Química x x x  
Formació i Orientaciol Laboral x   x  
Francès x x x  
Geografía i Història x x x x
Informàtica x x x  
Inervenció Sociocomunitària x   x  
Llatí x x x  
Llengua Castellana i Literatura x x x x
Llengua i Literatura Catalanes x x x x
Matemàtiques x x x x
Música x x x  
Organització Processos Sistemes Energètics x x    
Orientació Educativa x x x x
Processos Sanitaris x  x x  
Sistemes Electrònics x   x  
Tecnologia x x x  
Cos de Formació Professional
168 places
Cuina i Pastisseria x   x x
Equips electrònics x   x  
Estètica x      
Instal·lacions i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids x x    
Instal·lacions electrotècniques x x    
Manteniment de vehicles x  x x  
Perruqueria x x x  
Procidements Sanitaris i Assistencials x x    
Processos Comercials x x x  
Processos de Gestió Administrativa x x x  
Serveis a la Comunitat x x x  
Sistemes i Aplicacions Infomàtiques x x x  
Cos de Professors EOI
Alemany x      
Francès   x x  
Anglès x x x  
Cos de Música i Arts Escèniques
Arpa x      
Fonaments de Composició x x    
Guitarra x      
Guitarra Flamenca x      
Percussió x x x  
Piano x x x  
Violí x   x  
Violoncel x      
Dansa Espanyola x      
Dansa Clàsscia x      
Llenguatge Musical x x x  
Professors d'Arts Plàstiques i Disseny
Dibuix Artístic i Color x   x  
Disseny d'Interiors x   x  
Història de l'Art x x x  

L’STEI presenta un recurs en què reclama la negociació dels criteris per als tribunals d’oposicions d’ensenyament

L’STEI Intersindical ha presentat un recurs en el qual reclama, en primer lloc, la suspensió de la Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per designar els vocals que han de formar part dels tribunals d’oposicions, tant els del cos d’inspecció com els de la resta de cossos docents.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 11