Interinitats i especialistes

Guia per demanar l'atur i vacances no gaudides

Tots les persones que no tenen l’estiu pagat són cessades, com a tard, dia 30 de juny.

Totes aquestes persones tenen una liquidació, a la darrera nòmina, en concepte de vacances no gaudides. Les vacances que corresponen són de 2,5 dies per mes treballat i es comencen a gaudir des de l’endemà del cessament. Per exemple, en cas d’una persona que cessa el 30 de juny amb 4 mesos de feina, corresponen 10 dies de vacances (2,5x4) i es gaudirien fins el 10 de juliol.

Llegeix més...

Curs oficial de formació pedagògica

Des de l'u de gener de 2015, s'exigeix també al professorat de FP la formació pedagògica i didàctica que estableix la LOE (art.100).

La UIB ofereix, finalment, la possibilitat de cursar aquest curs a les Illes Balears.

>> MATRICULACIÓ <<

Termini d'inscripcions
fins el 12 de gener, inclòs

Llegeix més...

Interinitats. Atur i liquidació de vacances

A totes les persones que hagin fet substitucions i no tenguin l’estiu pagat, els correspon cobrar la part proporcional de les vacances d’estiu, a raó de 2,5 dies per mes treballat. A més, si es vol, es pot sol·licitar l'atur.

Aquesta part proporcional de les vacances es cobra en concepte de liquidació dins la darrera nòmina. Els dies de corresponen a les vacances cotitzen a la Seguretat Social, per la qual cosa no es pot sol·licitar l’atur fins que acabi el gaudi d’aquestes vacances. S’ha de començar a comptar des del dia després del cessament.

Llegeix més...

La Conselleria segueix discriminant el professorat de matèries lingüístiques

L’STEI torna a impugnar la convocatòria d’interinitats i les bases.

Un professor o professora amb una dilatada experiència (en alguns casos, de més de 20 anys), quedarà relegat a triar darrere de persones sense experiència docent.

La Conselleria torna a marcar els interins i interines que fins fa ben poc havien impartit matèries lingüístiques amb una titulació d’humanitats o socials i el nivell corresponent de l’EOI i els obliga a passar un nou via crucis.

Llegeix més...
Pàgina 4 de 11