Interinitats i especialistes

Convocatòries d'especialistes 2020-21

Pot passar que a la llista d'interins no hi hagi persones disponibles d'algunes funcions. En aquest cas, per la necessitat urgent de cobrir les places, es solia convocar una convocatòria d'especialistes, tot minvant els requisists. Les persones que accedien a aquesta borsa i obtenien una plaça, no eren funcionàries interines sinó personal laboral, amb condicions sovint pitjors (per exemple, sense estiu).

També hi ha algunes funcions que només es convoquen com a especialistes, ja que no tenen especialitats assigandes a la llista d'interinitats.

Llegeix més...

Guia per demanar la prestació d'atur

Si no tenies una vacant o substitució prevista per tot l'any t'han cessat, com a tard, dia 30 de juny. En aquest cas, a la darrera nòmina, entre altres conceptes, hi trobaràs una liquidació en concepte de vacances no gaudides. És en acabar el temps de vacanes no gaudides que pots sol·lictar la prestació d'atur.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 11