Pròrroga de la suspensió dels terminis administratius fins 11 d'abril (COVID-19)

La Resolució de 25 de març de 2020 prorroga l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març i, per tant, la suspensió dels terminis fins dia 11 d'abril.

Per tant, si no es torna a ampliar l'estat d'emergència, podrien quedar de la següent manera: