Processos i convocatòries

Oposicions 2021. Tribunals provisionals

- Oposicions previstes per al 2020, ajornades al 2021 -

Tribunals i comissions de valoració provisionals - 8 d'abril

Cos de mestres

Rest de cossos

Accés al tràmit d'al·legacions
del 9 al 13 d'abril, ambdós inclosos

Causes d'exclusió

 • No prestar serveis efectius a cap centre docent.
 • Estar en situació de permís de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o tenir un fill menor de 18 mesos en data 20/06/2021.
 • Estar de baixa per malaltia i a data 01/04/2021 dur més de tres mesos de baixa.
 • Tenir concedida, per raons de guarda legal, reducció d'un terç o mitja jornada d'ençà de l'1 de setembre de 2020.
 • Ser alliberat sindical el curs 2020-21.
 • Estar en serveis especials o excedència especial el curs 2020-21.
 • Estar en comissió de serveis a l’estranger el curs 2020-21.
 • Estar proposat a dia 1 d’abril de 2021 per jubilació per incapacitat.
 • Haver sol·licitat i que s'hagi acceptat, a dia 1 d’abril, la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2021.
 • Estar en excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys o d’una persona major el curs 2020-21.
 • Trobar-se en situació d’abstenció o recusació (judicis amb opositors, vincles familiars, etc., prevists a l’article 23 de la llei 40/2015).
 • Ocupar un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària secretari) el curs 2020-21, expecte si hi ha necessitats imperioses.
Llegeix més...

Mesa sectorial 18 de març: oposicions

L’STEI Intersindical demana màximes condicions de seguretat i salut a les oposicions docents a les oposicions

Ha expressat el seu desacord amb l’actual model d’oposicions
El sindicat reclama una solució per al col·lectiu interí en frau de llei

A la Mesa Sectorial de dia 18 de març, l’STEI Intersindical ha fet arribar a la Conselleria les propostes per a la millora del procés selectiu.

Llegeix més...

Estabilitat del personal interí

El Ministeri d’Educació ha d’involucrar-se a la cerca de la solució a l’estabilitat del personal interí que prepara el Ministeri de Política Territorial

L'educació és un dels principals sectors afectats per la temporalitat que la Unió Europea ha determinat que s’ha d’acabar

De fa anys, milers de persones interines integren un col·lectiu que es troba en situació de temporalitat i que la Unió Europea ha sentenciat que han estat contractats en frau de llei. En el cas d’Educació, en començar aquest curs eren 170.000. Una part important del professorat que veu com cada curs està en joc la seva continuïtat i, aquesta inestabilitat, impedeix la necessària continuïtat imprescindible per a dur a terme projectes educatius.

Llegeix més...

Jubilació i pensions. Funcionaris de carrera 2021

 

jubilacions2020

L'STEI Intersindical i la Confederació d'STEs-i treballam per aconseguir les nostres reivindicacions i les hem adreçat a l'Administració central:

 • Per la consolidació de la jubilació als 60 anys o amb 30 anys de servei. Exigim la pròrroga indefinida de la jubilació LOE.
 • Per la jubilació parcial del professorat interí que no pot acollir-se a la jubilació als 60 anys.
 • Pensions d'orfandat justes i dignes.
 • Pensió de jubilació amb el 100% del salari en actiu en el cas de malaltia física o psíquica.
Llegeix més...
Pàgina 1 de 45