Oposicions 2021

- Oposicions previstes per al 2020, ajornades al 2021 -

Oposicions 2021. Telèfon urgències

Portal de l'aspirant
http://oposicionsdocents.caib.es/

Tauler d'anuncis

Novetats

Guia d'oposicions (ingrés lliure)

Guia d'oposicions

 Tràmit telemàtic de participació

Reglament estatal i convocatòria

Tribunals i comissions de valoració

Llistes de persones admeses i de desisitiments

Protocols Covid i declaració responsable

Fase d'oposició

Meses sectorials i història de l'ajornament

Oferta de places