Oposicions 2019. 19/12/2018: Proposta d'especialitats

Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI

 >> Com varen ser les Oposicions 2018?

>> Tota la informació sobre oposicions

Proposta 3 Quadre resum xarxes socials amb xifres


Proposta d'especialitats
Comunicada per Conselleria el 19 de desembre
Cos de Mestres
430 places
  Ma Me Ei Fo TOTAL
Educació infantil 85 10 25 5 125
Educació física 20   4 2 26
Música 10   9 1 20
Pedagogia terapèutica 45   5 3 53
Audició i llenguatge 25   5 1 31
Anglès 35   12 3 50
Educació primària 80 10 32 3 125
TOTAL 115 20 29 4 430
Cos de Secundària
460 places
Administració d'empreses 8 8 3   11
Anglès 64 10 20 3 97
Assessoria i Processos d'Imatge Personal 3 1 1   5
Biologia i Geologia 10 2 5 1 18
Dibuix 8   1   9
Economia 8   3   11
Educació Física 10 3 2 1 16
Filosofia 12 2 3 1 18
Física i Química 14 4 8 1 27
Formació i Orientaciol Laboral 10 4 3   17
Geografía i Història 14 4 2   20
Informàtica 14 2 2   18
Llengua castella i Literatura 24 4 12 2 42
Llengua i literatura catalanes 14   7   21
Matemàtiques 30 2 13 1 46
Organització i Gestió Comerial 5 1 1   7
Organització Processos Manteniment Vehicles 5       5
Orientació educativa 34 3 11 1 49
Processos i productes d'Arts Gràfiques 4       4
Sistemes Electrònics 2   2   4
Sistemes Electrotècnics i Automàtics 2       2
Tecnologia 10 1 2   13
TOTAL 305 43 101 11 460
Cos de Formació Professional
168 places
Cuina i Pastisseria 11 1 6 3 21
Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids 6 1     7
Instal·lacions electrotècniques 11 2 1   14
Manteniment de vehicles 11   2   13
Operacions de producció agrària 6 1 1   8
Perruqueria 3 3 3   9
Procediments Diagnosi Clínica i Ortoprotètica 4 1 1   6
Procidements Sanitaris i Assistencials 11 2 1   14
Processos Comercials 6 1 1   8
Producció d'Arts Gràfiques 5       5
Processos de Gestió Administrativa 11 3 3   17
Serveis a la Comunitat 11 1 2   14
Serveis de Restauració 6 1 3 1 11
Sistemes i Aplicacions Infomàtiques 11 3 4   18
Equips electrònics 2   1   3
TOTAL 115 20 29 4 168
Cos de Professors EOI
12 places
Anglès 6 4 2   12
Inspecció
10 places
Inspecció 8 1 1   10
Vols rebre tota la informació al teu mòbil?
Apunta't al Connecta STEI