Convocatòria interinitats 2020-21. Nous terminis per la COVID-19

Termini de sol·licituds suspès

Previsió del termini restant
del 12 al 27 d'abril

>> Accés al tràmit >>

Resolució de la directora general de Personal Docent de data 19 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

Modificació de la resolució - Modifica l'Annex 4 (titulacions)

Tota la informació sobre les interinitats