L’STEI Intersindical dona suport a dues iniciatives que pretenen millorar l’FP

Mesa sectorial de 23 de juny

Suposarà un augment de devers una cinquantena de docents
Ens hem oposat rotundament a la perfilació de cap tipus de plaça

A la Mesa Sectorial d'Educació s'ha presentat el Programa Reactiva i el Pla pilot de reforç de llengües estrangeres adreçats als centres educatius que imparteixen els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i FP Bàsica (FPB). Des de l’STEI Intersindical hem votat a favor d’ambdós punts perquè creiem que això revertirà positivament en la qualitat educativa de l’FP i suposarà un augment de plantilla en les diferents especialitats.

Així mateix, hem exigit més concreció en la redacció d'ambdues resolucions ja que s'ha de pressuposar o intuir tota la informació relativa a hores, possibilitats d'organització, afectació a la quota, hores de coordinació... En cap cas s'hi detallen aquests i altres aspectes importants per valorar la viabilitat de la posada en marxa d'aquests programes. Durant el transcurs de la Mesa s'han aclarit aquests aspectes, que consideram necessaris incloure a les resolucions i/o posteriors instruccions.

Programa Reactiva
El programa tendrà una durada d'un sol trimestre. Es tracta d'una partida finalista i no es preveu que es pugui mantenir en el temps, com demanava l’STEI. Aquest va adreçat a l'alumnat de FPB i CFGM i suposarà un increment de mitja plaça més als centres que ho sol·licitin. Aquesta podrà ser o bé per fer desdoblaments i reforços a mòduls concrets, o bé per reforçar el servei d'orientació i poder atendre les mancances i necessitats sorgides arran de la pandèmia.

El Pla pilot de reforç de llengües estrangeres
Adreçat a l’alumnat de CFGM, s’aplicarà a centres que ja tenen un mòdul de llengua estrangera inclòs al seu currículum. Com a caire positiu, destacam la introducció d’una llengua estrangera en aquests estudis per compensar el handicap amb què es trobava l’alumnat a l’hora d’accedir a grau superior respecte dels batxillers. Suposarà un augment de mitja plaça més, que serà de l’especialitat de la llengua en qüestió o, si el centre ho sol·licita, de l’especialitat concreta del cicle. El posicionament de l’STEI fou rotundament contrari a la perfilació general d’aquestes places i la Conselleria s’hi comprometé.