Cal una participació més activa de la part social

La Confederació d'STEs reclama una reunió amb el Ministeri

El desenvolupament normatiu de la LOMLOE, la nova llei de Formació Professional, l'estabilitat del personal docent funcionari interí, les circumstàncies en què s'han de desenvolupar processos habituals en l'àmbit educatiu, però que, en l'actual situació de pandèmia, comporten riscos afegits, són -entre d'altres- temes fonamentals que afecten el col·lectiu docent.

És per això que la Confederació d’STES reclamam que les organitzacions sindicals que representem el professorat i que tenim presència a la Mesa de Negociació Estatal del Personal Docent no Universitari, puguem participar de manera més activa en les importants decisions que afecten el professorat i que es venen prenent repetidament i amb freqüència en els últims temps, donada la transcendència de les lleis aprovades i el moment actual de crisi sanitària.

Petició Reunió Ministra