Els STE continuen lluitant pels professors d'FP

Aposta per un desenvolupament normatiu de la LOMLOE que reconegui la vàlua professional i equipari els drets de tots els docents de la FP

Després de la publicació de la nova llei d'educació espanyola, la LOMLOE, els STE de totes les comunitats autònomes ens hem reunit de nou aquest divendres dia 15 de gener per fer una primera anàlisi sobre l'afectació
de la llei respecte a la Formació Professional i els seus docents.

En aquesta línia, es fa evident que el text definitiu millora considerablement els esborranys anteriors, però contràriament a la nostra proposta, la llei no protegeix tot el professorat que fa formació professional reglada. Al contrari, relega aquest tema al desenvolupament reglamentari de la Llei passant la patata calenta a les comunitats autònomes i a la negociació sindical, inexistent fins ara.

Per això la Confederació STE-i continuarà lluitant perquè ni un sol docent perdi el seu lloc de feina, ni els seus drets adquirits i perquè els diferents agents socials tant públics com privats intercedeixin per una reglamentació de la LOMLOE positiva que posi en valor el servei de tots els treballadors que en aquests moments imparteixen docència a la Formació Professional.

D'altra banda, i en relació amb els processos selectius d'accés a la funció pública docent que actualment s'estan activant, queda clar que la normativa vigent que imperarà a partir de l'entrada en vigor de la LOMLOE, el 20 de gener, serà aquesta i el Reial Decret 276/2007, d'accés a la funció pública, mentre no es redacti, aprovi i publiqui un altre nou, per la qual cosa, en aquests moments, milers de docents amb titulació superior no universitària les titulacions de la qual fins a aquesta data, havien estat considerades equivalents a efectes docents, podran continuar presentant-se al procés selectiu. Pel seu costat, i atesa la nova llei d'educació, en la qual la titulació de referència per a l'accés a la funció pública docent ja no és la
llicenciatura o diplomatura, sinó el grau universitari, s'entén que qualsevol titulat universitari (diplomat o llicenciat) podrà presentar-se a qualsevol especialitat docent (a les especialitats del cos de secundària també es requereix el màster docent), la qual cosa obligarà les comunitats a modificar les seves corresponents Resolucions de convocatòries d'oposicions als cossos docents per a adequar-les a aquesta nova circumstància.

Confiam en la bona voluntat del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en la seva capacitat per a reconèixer l'enorme vàlua professional del Professorat Tècnic d'FP i de quant li deuen en aquests professors
milions de persones que, al llarg dels darrers cinquanta anys, s'han format com a professionals de tota mena d'activitats del sector productiu.

Des de la Confederació de STE-i continuarem lluitant perquè tots els docents que actualment es troben en el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional mantinguin el seu lloc de feina i puguin presentar-se a convocatòries d'oposicions, independentment de la seva situació administrativa. A igual treball, iguals condicions.

Madrid, 18 de gener de 2021
Secretariat de STEs-i