Borsí COVID, oferta pública d'ocupació, increment salarial

Mesa sectorial de 2 de desembre

Borsí Expres COVID (nomenaments de durada trimestral)

El primer punt de l’ordre del dia era la pròrroga del Borsí exprés Covid, previst inicialment per al 1r trimestre del curs, atesa la situació de la pandèmia.

La resolució preveu prorrogar el borsí al segon trimestre i la possibilitat de fer-lo extensiu al 3r, fins dia 30 de juny. També preveu la possibilitat de deixar de formar part d’aquest borsí.

L’STEI Intersindical demana el cobrament de les vacances de Nadal per a totes les persones integrants d’aquest borsí i de les vacances de Pasqua, en el cas de les que continuïn fins dia 30 de juny.

També hem demanat que, atès que aquestes persones estan adscrites a la Conselleria d’Educació com a centre docent, aquestes substitucions tenguin la consideració de vacant i, per tant, s’allargui el seu nomenament fins a 31 d’agost.

Des de l’STEI hem demanat també, com ja vàrem fer al setembre que no es consideri Eivissa i Formentera com la mateixa unitat territorial. La Conselleria per ara no veu necessària la destinació de personal d’aquest borsí a l’illa de Formentera, ja que fins al moment no s’ha donat la necessitat de cobrir substitucions per Covid.

Oferta públca d'ocupació

Al segon punt de l’ordre del dia s’ha tractat l’oferta pública d’ocupació, qüestió necessària per poder fer les convocatòries d’oposicions els anys 2022 i 2023.

L’STEI ha demanat un nou model d’accés a la funció pública docent, compatible amb un nou pacte d’estabilitat, com el que va estar vigent entre els anys 2014-2018.

Hem manifestat la disconformitat amb l’Acord del 29 març de 2017 signat entre el Govern del Partit Popular i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, que estabilitza places i no persones amb el risc que això suposa de deixar gent amb molts d’anys d’experiència sense feina.

El sindicat ha recordat la sentència del TJUE, de 19 de març de 2020, que dictamina l’abús de temporalitat i Ia contractació en frau de llei comès per l’Administració, de personal eventual i interí.

Torn obert de paraula

Increment Salarial

L’STEI ha demanat la negociació de l’increment salarial del 2% aprovat pel Govern central per l’any 2020 i del 0,9% previst per l’any 2021 als Pressuposts Generals de l’Estat, i hem demanat el pronunciament de la Mesa Sectorial d’Educació davant aquest fet i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores públiques.

Oposicions 2021

També hem demanat una nova Mesa Sectorial per negociar una resolució de la Direcció General de Personal Docent que clarifiqui aquelles qüestions i aspectes de la convocatòria d’oposicions que no queden clares, així com també els criteris d’avaluació amb les instruccions que es donaran als tribunals.

Encara no hi ha data prevista per a la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a les oposicions de 2021.