Mesa Sectorial: Programa PROA+

A la Mesa Sectorial d'Educació d’avui 13 de novembre, s'hi ha tractat un punt únic: Programa PROA+. Es destina a reforçar els centres que presenten més indicadors de vulnerabilitat i oferint tres línies d'actuació.

Des de l’STEI Intersindical hem manifestat que la Resolució del 6 d'octubre per la qual s'aprova la convocatòria del Programa PROA+ no va passar per Mesa Sectorial, tal com marca la Llei, ja que aquesta resolució afecta considerablement a les condicions sociolaborals dels treballadors.

Les peticions del nostre sindicat, en aquest sentit, han estat les següents:
• Contractació de nous docents (fins a 50) PTSC, PT i AL a partir de les persones que són part de la llista d'interins.
• Directrius clares per a una coordinació efectiva entre els PTSC dels EOEP i els PTSC que es contractin arran del PROA+.
• Incorporació del PTSC a l'etapa d'ESO, bo i equiparant l'abast d'intervenció als PTSC PROA+.
• Equiparar el nombre de centres d'atenció entre els PTSC i PTSC PROA+ per garantir la qualitat de la intervenció.

En resposta a les nostres preguntes, des de Conselleria afirmen que finalment les contractacions de PTSC i personal dels equips de suport es farà de la llista d'interins. Per altra banda, està prevista una reunió amb els EOEP per organitzar i coordinar la incorporació als centres educatius de 25 PTSC del PROA+.