Mesa sectorial 3 de juliol 2020. Increment 2%, plantilla 2020-21, interinitats i adjudicacions...

Comissió de serveis a una plaça d'inspecció a Mallorca

S'obrirà un concurs de mèrits per a la provisió d'una plaça d'inspecció a Mallorca a causa d'una jubilació.

2% d'increment retributiu

L'STEI Intersindical ha demanat si des de la Conselleria d'Educació hi ha qualque previsió per a l'aplicació del 2% d'increment retributiu al personal docent aprovat per una llei estatal, una vegada sol·licitada per part nostra la convocatòria d'una Mesa General de la Funció Pública.

Com s'adjudicarà l'increment de plantilla anunciat pel conseller?

Hem demanat com s'aplicarà aquesta dotació addicional i d'acord amb quins criteris, tenint en compte que les quotes dels centres ja estan previstes. A més si encara no es disposa d'aquesta informació, com afectarà això tràmits tan propers com l'adjudicació definitiva de les comissions de serveis, del professorat desplaçat i reingressat, o la del col·lectiu de docents interins

Segons la resposta de la Conselleria, l'augment de places serà a partir del setembre; de manera que els funcionaris sense destinació definitiva no hi tendran cap opció, si es confirma aquest increment.

Publicació de la llista provisional de professorat interí i dels interins tutoritzats

Dilluns dia 6 sortirà la llista provisional, sense la baremació de la formació permanent. Més endavant sortirà una altra llista amb la puntuació de la formació, i se sumaran. Dia 6 sortirà també la llista de la gent interina tutoritzada.

Requeriment per a esmenar cursos de formació

Al BOIB de demà dissabte o del proper dimarts, sortirà un requeriment perquè alguns interins esmenin aspectes relacionats amb les activitats de formació permanent del barem de mèrits.

Assistència als centres durant el mes de juliol

Hem demanat per què determinats equips directius fan anar de manera presencial als centres durant el juliol, quan la Resolució de la fase 3 diu que l'assistència presencial ha de ser del 19 al 30 de juny, i que el juliol es faran tasques no presencials de preparació del proper curs.

Calendari dels tràmits de l'estiu