Convocatòries d'especialistes 2019-20. 29 d'agost: 1a convocatòria

1a convocatòria - de 29 d'agost

Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’agost de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020

termini de presentació de sol·licituds
del 2 a l'11 de setembre, ambdós inclosos
model de sol·licitud


Formació professional

Especialitats

 • 0591202 Equips electrònics
 • 0591203 Estètica
 • 0591204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari
 • 0591205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids
 • 0591206 Instal·lacions electrotècniques
 • 0591209 Manteniment de vehicles
 • 0591210 Màquines, serveis i producció
 • 0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines
 • 0591218 Perruqueria
 • 0591223 Producció en arts gràfiques
 • 0591226 Serveis de restauració
 • 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

Cicle Formatiu: Mediació Comunicativa

Mòduls

 • 0017. Habilitats socials (1r)
 • 1115. Llengua de signes (1r)
 • 1116. Àmbits d'aplicació de la llengua de signes (2n)
 • 1118. Tècniques d'intervenció comunicativa (1r)

Cicle Formatiu: Prevenció en riscos professionals

Mòdul

 • Emergències (2n)

Cicle Formatiu: Emergències i protecció civil

Mòduls

 • 1528. Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d'incendis i emergències (1r)
 • 1530. Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans (1r)
 • 1532. Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat (1r)
 • 1533. Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències (1r)
 • 1529. Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals (2n)
 • 1531. Intervenció operativa en successos d'origen natural, tecnològic i antròpic (2n)
 • 1534. Coordinació d'equipament i unitats d'emergència (2n)

Cicle Formatiu: Pesca i navegació litoral

Mòdul:

 • 1029. Pesca de litoral (1r)

Ensenyaments artístics

Especialitats

 • 0594403 Cant
 • 0594406 Contrabaix
 • 0594412 Fonaments de composició
 • 0594431 Viola
 • 0594460 Llenguatge musical
 • 0596107 Disseny gràfic assistit per ordinador
 • 0596615 Tècniques de patronatge i confecció

Música i Dansa

 • Especialitat: Cantaor/a

Escola Oficial d'idiomes

Especialitats

 • 0592012 Italià
 • 0592001 Alemany
 • 0592008 Francès

 Llistes d'admeses i admesos

 • Llista provisional d'admeses i admesos
 • Llista defintiva d'admeses i admesos

Presa de possessió