Drets i retribucions

El Govern es compromet a negociar el 2,9%

Mesa de negociació dels empleats públics de 15 de desembre

Les mobilitzacions que hem fet el personal empleat públic al servei de l’administració autonòmica per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) han donat el seu fruit amb la convocatòria d’una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.

Llegeix més...

Reducció per a majors de 55 anys. Ja es pot sol·licitar

Per mor de la COVID-19 el termini incial (fins dia 20 de març) es va suspendre. A hores d'ara ja es pot tornar a demanar.

  • Per fer-ho, posa't en contacte amb el teu centre.
  • Et diran com volen que els facis arribar la sol·licitud.
  • El model de sol·licitud és el de sempre.
  • És important fer-ho el més aviat possible.
Llegeix més...

Recuperam les bestretes

Un any després de recuperar els ajuts per estudis del fons social, es va donant compliment a un altre apartat de l'Acord Marc:

"La Conselleria es compromet a dur a terme distintes accions per recuperar els diversos drets i recursos perduts contemplats en el Decret 5/2012"

Les bestretes estan contemplades en el fons social i ja les podeu tornar a sol·licitar.

Fons social

Pàgina 2 de 5