L’STEI Intersindical sol·licita algunes propostes de millora en el darrer protocol Covid dels centres educatius

Reclama una millora en la comunicació dels contagis als treballadors especialment sensibles i als delegats de prevenció

L’STEI Intersindical va demanar a la Mesa Sectorial la introducció d’algunes propostes en el nou protocol Covid en el sentit que, per exemple, es millori la manera com es comunica, tant a les famílies com als treballadors especialment sensible TEs, quan s’ha produït un contagi. També ha demanat que s’informi les persones delegades de Prevenció en el moment que es produeixi un nou infectat.

Davant l’evidència científica dels beneficis de la higiene respiratòria, el sindicat va reclamar que la compra dels purificadors d’aire amb filtre HEPA i de mesuradors de CO2 s’hauria d’haver fet de manera centralitzada per part de la Conselleria, i no que cada centre s’hagi hagut d’espavilar pel seu compte. També ha recordat la petició que va fer en el seu moment de dotar tot el professorat de mascaretes FFP2, les més adequades per a evitar els contagis.

En darrer terme, l’STEI ha posat de manifest que la dotació de 100 euros que des de Conselleria s’ha donat per a cada aula no és suficient per a cobrir tots els agrupaments que s’han produït en l’escenari B.

Palma, 11 de novembre de 2020