La Conselleria vol que siguin les treballadores i treballadors qui paguin les reduccions per cuidar un fill en quarentena

No és admissible que sigui el treballador qui es pagui la conciliació laboral i familiar per atendre una persona convivent en situació de quarantena

L’alternativa que el Govern proposa, fer teletreball, és un brindis al sol, ja que amb les plantilles actuals això no és possible

L’STEI ha votat en contra de la proposta a la Mesa Sectorial d’Educació i n’ha demanat l’ajornament i una nova negociació

L’STEI Intersindical ha expressat el seu rebuig a les mesures extraordinàries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent que ha presentat la Conselleria d’Educació, ja que carreguen sobre els salaris dels treballadors els costos de la reducció de jornada, que pot ser del 50 o del 100% de la jornada.

Si un docent acredita la necessitat d’atendre una persona en situació de quarantena per la COVID-19 amb la qual convisqui, no és admissible que pateixi cap tipus de reducció de sou. Per aquest motiu, l’STEI Intersindical ha sol·licitat que aquesta situació s’assimili a una baixa i que el professorat cobri el 100% del sou mentre aquesta dura.

Un altre dels punts en què l’Administració ha mostrat el llautó és quan parla de l’opció de fer teletreball, com a alternativa a la reducció de la jornada, sempre que la seva absència “pugui ser assumida amb els recursos humans del centre de forma que no generi la necessitat de substitució”. Amb les plantilles actuals dels centres, amb horaris del tot carregats, aquesta condició que posa l’Administració ens sembla una burla envers el col·lectiu docent.

A més tal com recull el Reial Decret-llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques, cal que l’Administració “proporcioni i faci el manteniment dels mitjans tecnològics necessaris” per a aquesta activitat; cosa que no es recull en la proposta del Govern de les Illes Balears.

L’STEI Intersindical lamenta profundament que l’única proposta de mesures per a la conciliació laboral i familiar, d’ençà de l’estat d’alarma del passat 14 de març, sigui la que s’ha presentat a la Mesa Sectorial. No té sentit i és una manca de sensibilitat que es castigui els docents amb la reducció dels seus salaris, quan s’ha d’atendre una persona convivent en situació de quarantena per la COVID-19.

Palma, 1 d’octubre de 2020