COVID-19

Retorn a les aules. Fase 3

4 de juny

Avui la Conselleria ha aprovat les mesures que s'aplicaran durant la fase 3.

L'STEI Intersindical lamenta, una vegada més, que s’hagi d’assabentar dels fets a través de les rodes de premsa del conseller Martí March.

 • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquestes són les qüestions més importants:

8 DE JUNY. Inici Fase 3

 • Obertura de les instal·lacions educatives de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00
 • Tutories i activitats de reforç presencials en grup: es podran fer a tots els nivells educatius, amb un màxim de 10 alumnes a infantil i de 15 a la resta d'etapes. Totes les tutories i activitats sempre seran amb cita prèvia.
 • Escoletes 0-3
  • 0-1 anys. 4 alumnes màxim
  • 1-2 anys. 6 alumnes màxim
  • 2-3 anys. 9 alumnes màxim

Qui haurà d'anar al centre dia 8 de juny?

 • Tothom que faci activitats presencials amb grups.
 • Atenció a la diversitat i ATE. Per donar suport i reforç a les activitats presencials amb alumnat NESE. No s'ha de fer cap tasca que no siguin aquestes activitats.

19 DE JUNY

Incorporació per torns de manera presencial per tancar el curs, preparar el pla de contingència per al curs vinent i planificar el PAE.

JULIOL

A partir de l’1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical denuncia el frau en la negociació de la Fase 3 per part de la conselleria d’Educació

El sindicat lamenta, un cop més, que s’hagi d’assabentar dels fets a través de les conferències de premsa del conseller Martí March

L’STEI Intersindical denuncia, un cop més, la política de fets consumats de la Conselleria d’Educació i del seu conseller, que avui ha anunciat en conferència de premsa actuacions que es duran a terme a la fase 3 de la desescalada educativa sense que aquesta qüestió hagi estat negociada en l’àmbit de les Meses corresponents de l’ensenyament públic i concertat.

En la compareixença el Conseller ha parlat d’activitats presencials amb cita prèvia en horari de matí i horabaixa, de presencialitat de tots els docents a partir del 19 de juny amb la possibilitat de fer torns i d’ampliació de les tutories presencials individuals, entre d’altres mesures; qüestions que afecten a les condicions laborals del professorat i que, per tant, han de ser negociades en els àmbits pertinents.

Llegeix més...

L'STEI respon a la situació dels centenars de docents pendents de l'avaluació de risc laboral associat al SAR-CoV-2

Qui consideri que està en aquesta situació té dret a comunicar al seu director o directora que no s'incorporarà al centre mentre no s'hagi seguit el protocol de risc laboral associat al SAR-CoV-2

El ministeri de Sanitat ha identificat 10 patologies rellevants que fan que els treballadors que les pateixen tinguin la consideració de "treballadors especialment sensibles".

A hores d'ara, segons les dades amb què compta l'STEI, hi ha centenars de docents susceptibles de ser considerats "treballadors especialment sensibles" pendents d'aquesta avaluació. Tot i això, la Conselleria pretén que es faci un retorn a l'activitat presencial sense tenir en compte la situació de salut dels docents afectats.

Llegeix més...

COVID-19. Procediment de prevenció de riscs laborals

En cas d'una possible reincorporació al centre, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a la Conselleria d'Educació a protegir de manera especial als treballadors especialment sensibles, que el Ministeri de Sanitat ha anomenat.

Treballadors especialment sensibles (TES)

 • Malaltia pulmonar crònica*.
 • Diabetis.
 • Insuficiència renal crònica*.
 • Immunodepressió.
 • Càncer en fase de tractament actiu.
 • Malaltia hepàtica crònica severa.
 • Obesitat mòrbida (IMC> 40)*.
 • Embaràs.
 • Majors de 60 anys.
 • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

Llegeix més...

L'STEI Intersindical recorda que la Conselleria té totes les competències sobre totes les etapes educatives i titularitats dels centres

El sindicat va presentar les seves al·legacions a l’esborrany de resolució que ha de regular la Fase II de la desescalada educativa

L’STEI reitera el seu posicionament en el sentit que el curs actual ha d’acabar íntegrament de forma telemàtica i ha reclamat a la Conselleria d’Educació la negociació del protocol de la Fase II en les Meses respectives de l’ensenyament públic i concertat, abans de la seva publicació en el BOIB.

El sindicat també ha recordat que la Conselleria d’Educació té les competències educatives sobre totes les etapes educatives, així com també sobre tots els centres educatius, siguin de titularitat pública o privada. Per tant, s’hauria d’estendre la continuïtat del tancament dels centres a tot el cicle 0-3 d’infantil.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 6